Boka utställningen i tryckt format

De assimilerade finns nu tillgänglig att boka i tryckform vilket lämpar sig bra för exempelvis bibliotek och andra offentliga rum där det av olika anledningar kan vara svårt att ställa ut utställningens originalverk. I grundutförandet blir tavlorna tryckta på Kapa i storlekarna 50×70 cm samt 50×50 cm men storlekarna kan anpassas efter lokala förutsättningar.

Välkommen att kontakta mig om du vill veta mer. //Robin

Föreläsning på Celsiusskolan i Uppsala

Under våren har eleverna i årskurs 1 på Celsiusskolan i Uppsala studerat framväxten av vårt moderna välfärdssamhälle. De bl.a. fördjupat sig i Per Albin Hanssons vision från 1928 om ett samhälle som skulle vara ett hem åt hela folket. Det som kom att kallas för Folkhemmet. Eleverna har tittat både på de positiva och de negativa effekterna av detta folkhemsbygge och problematiserat runt detta.

Som ett komplement och fördjupning till den här undervisningen fick jag möjligheten att besöka Celsiusskolan med en liten del min utställning De assimilerade samt hålla en föreläsning om min och Resandefolkets historia i Sverige. Jag upplevde dagen som mycket positiv och givande och eleverna visade ett stort intresse för det jag hade att berätta, vilket verkligen visade sig i alla genomtänkta frågor och funderingar från dem.

Tack Celsiusskolan för att jag fick komma och besöka er! På återseende. //Robin

Robin berättar på ett personligt sätt som fångar eleverna. Halvdagen var skräddarsydd och innehöll film, föreläsning, elevers frågor och svar. Fungerade mycket bra i en samklass årskurs 1. Lång framförhållning gjorde att klassen var väl förberedd och kunde sätta innehållet i sitt sammanhang.

Linda Åhgren, leg. Lärare sv/hi, Celsiusskolan

Jag har aldrig förut lärt mig så mycket som de här två veckorna.

Elev, Celsiusskolan

För frågor om bokning, fyll i formuläret nedan

Vad är ‘De assimilerade’?

Mitt namn är Robin Tinglöf och jag är upphovsman till utställningen De assimilerade. En utställning som handlar om att hitta sina rötter.

År 2014 hittade jag mina rötter hos Resandefolket och i en ganska okänd del av svensk nutidshistoria. En historia kantad av förföljelse och institutionell rasism där målet under 1900-talet var att utplåna en del av den svenska befolkningen, de resande eller de som också kallades för ”tattare”. Med praktiska åtgärder så som omhändertagande av barn och tvångssterilieringar arbetade kommuner, myndigheter och institutioner målinriktat med att förbättra det så kallade ”människomaterialet” och den svenska folkstammen.

Tio-tusentals svenskar, inklusive mig själv, är frukten av den hårdföra politik som fördes mot Resandefolket under 1900-talet och vi är ‘de assimilerade’.

Om detta vill jag berätta i min utställning. // Robin Tinglöf

Här kan du läsa mer om De assimilerade

Beviljat medel från Kulturrådet

projektbidrag till nationella minoriteters kulturverksamhet

Statens kulturråd har i december 2022 beviljat De assimilerade ett projektbidrag. Bedömningen har gjorts utifrån bl.a. detta:

Projektet ska särskilt stärka, utveckla eller synliggöra de nationella minoriteternas kultur och kulturarv.

  • konstnärlig kvalitet
  • hur de bidrar till förnyelse och utveckling inom kultur- och konstområdet
  • hur de bidrar till att kulturarvet och/eller de historiska minoritetsspråkensynliggörs, används och utvecklas
  • hur relevanta de är för målgruppen och hur man arbetar för att nå ut till enbredare krets
  • hur genomförbara de är, praktiskt och ekonomiskt
  • hur man inkluderar ett barn- och ungdomsperspektiv samt hur man arbetar utifrånrättighetsperspektiv såsom: jämlikhets-, jämställdhets-, hbtq-, och tillgänglighetsperspektiv, vilket framgår av förordningen (2012:515) med instruktion för Statens kulturråd.

För mer information gå in på Kulturrådets hemsida https://www.kulturradet.se

”Utställningen blev som ett knytnävslag i magen”

De assimilerade i Knivsta är nu avslutad

Reportage i Upsala Nya Tidning inför vernissagen

Mitt namn är Robin Tinglöf och jag är upphovsman till utställningen De assimilerade. En utställning som handlar om att hitta sina rötter.

År 2014 hittade jag mina rötter hos Resandefolket och i en ganska okänd del av svensk nutidshistoria. En historia kantad av förföljelse och institutionell rasism där målet under 1900-talet var att utplåna en del av den svenska befolkningen, de resande eller de som också kallades för ”tattare”.

Utställningens ur-premiär gick av stapeln i Knivsta på Centrum för idrott kultur (CIK) den 16 oktober 2022. Där den fanns öppen för besökare i fyra veckor.

Jag vill rikta ett STORT tack till alla besökare och till alla er som bidragit och stöttat på olika sätt i detta projekt. TACK!

Med vänlig hälsning //Robin Tinglöf

De assimilerade blir en vandringsutställning

Arbetet fortsätter nu med att göra utställningen till en s.k. vandringsutställning. Är du intresserad av att ta De assimilerade till din ort är du välkommen att kontakta mig via kontaktformuläret på hemsidan. Längre ner på sidan finns också en specifikation och ett presentationsmaterial som du kan ta del av.

Utställningen blev som ett knytnävsslag i magen – man blir förbannad över hur samhället kunde låta allt detta ske, (…)

Utställningsbesökare

(…) intressant historia med mycket känsla. Tack för nya kunskaper!

Utställningsbesökare

Vilken fantastiskt fin utställning! Så proffsigt genomförd! Så spännande bilder, som jag återkom till flera gånger eftersom jag upptäckte saker, människor, djur och andra detaljer vid varje nytt möte med bilden. Dina texter var dessutom synnerligen väl genomtänkta. Inga överord – bara rakt och sakligt presenterat. Dessutom snyggt inramat.

Utställningsbesökare