Föreläsning på Celsiusskolan i Uppsala

Under våren har eleverna i årskurs 1 på Celsiusskolan i Uppsala studerat framväxten av vårt moderna välfärdssamhälle. De bl.a. fördjupat sig i Per Albin Hanssons vision från 1928 om ett samhälle som skulle vara ett hem åt hela folket. Det som kom att kallas för Folkhemmet. Eleverna har tittat både på de positiva och de negativa effekterna av detta folkhemsbygge och problematiserat runt detta.

Som ett komplement och fördjupning till den här undervisningen fick jag möjligheten att besöka Celsiusskolan med en liten del min utställning De assimilerade samt hålla en föreläsning om min och Resandefolkets historia i Sverige. Jag upplevde dagen som mycket positiv och givande och eleverna visade ett stort intresse för det jag hade att berätta, vilket verkligen visade sig i alla genomtänkta frågor och funderingar från dem.

Tack Celsiusskolan för att jag fick komma och besöka er! På återseende. //Robin

Robin berättar på ett personligt sätt som fångar eleverna. Halvdagen var skräddarsydd och innehöll film, föreläsning, elevers frågor och svar. Fungerade mycket bra i en samklass årskurs 1. Lång framförhållning gjorde att klassen var väl förberedd och kunde sätta innehållet i sitt sammanhang.

Linda Åhgren, leg. Lärare sv/hi, Celsiusskolan

Jag har aldrig förut lärt mig så mycket som de här två veckorna.

Elev, Celsiusskolan

För frågor om bokning, fyll i formuläret nedan